KFC restaurants In sahakara nagar, bangalore, karnataka