KFC restaurants In darogapathar, dimapur, nagaland