KFC restaurants Near Tedim Road, Churachandpur, 795006