KFC restaurants Near Shree Vikram Sarabhai Marg, Vadodara, 390007