KFC restaurants Near Shahid Veer Telanga Khdiya Chowk, Ranchi, 834001