KFC restaurants Near Laitumkhrah Chowk, Shillong, 793003