KFC restaurants Near Hemanta Basu Sarani, Howrah, 711101